Reklamácia a vrátenie platby

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. .

Na to, aby bola vaša položka spôsobilá na vrátenie, musí byť nepoužitá a musí byť v rovnakom stave, v akom ste ju dostali. Musí byť aj v pôvodnom obale. Darčekové karty sú nevratné.

Na dokončenie vrátenia vyžadujeme potvrdenie alebo doklad o kúpe.

Po prijatí a kontrole vráteného tovaru vám pošleme e-mail s upozornením, že sme vrátenú položku dostali. O schválení alebo zamietnutí vrátenia prostriedkov vás tiež informujeme.

Ak bude vaša požiadavka schválená, vrátená platba bude spracovaná a kredit sa automaticky pripíše na vašu kreditnú kartu alebo iný vybraný spôsob platby v priebehu niekoľkých dní..

Oneskorené alebo chýbajúce vrátenia

Ak ste ešte neprijali vrátené prostriedky, najskôr si znova skontrolujte svoj bankový účet alebo sa obráťte na spoločnosť vydávajúcu kreditné karty. Môže to chvíľu trvať, kým bude vrátenie prostriedkov oficiálne odoslané..

Ak ste to všetko urobili a stále ste nedostali vrátené prostriedky, kontaktujte nás na adrese moonlou.info@gmail.com.

Výmena tovaru

Položky vymieňame iba vtedy, ak sú chybné alebo poškodené. Ak ich potrebujete vymeniť za rovnakú položku, pošlite nám e-mail na adresu moonlou.info@gmail.com

Doprava

Po vrátení tovaru budete zodpovední za úhradu svojich vlastných prepravných nákladov. Náklady na dopravu sa nevracajú. Ak dostanete vrátenie platby, náklady na vrátenie sa odpočítajú z vrátenia platby.

V závislosti od toho, kde bývate, sa môže doba, za ktorú váš vymenený produkt dostanete, líšiť.

Dodacia adresa

Všetky vracané položky by sa mali zasielať na túto adresu:

Lujza Puchyova
Jakubska cesta 40
97401 Banska Bystrica
Slovakia