Language
Currency

Zásady ochrany osobných údajov

Čo robíme s vašimi informáciami?

Pri nákupe niečoho z nášho obchodu v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné informácie, ktoré nám poskytnete, ako sú vaše meno, adresa a e-mailová adresa.Keď si prehliadate náš obchod, automaticky dostávame aj adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby sme nám poskytli informácie, ktoré nám pomôžu dozvedieť sa o vašom prehliadači a operačnom systéme. E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vašim súhlasom vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a ďalších aktualizáciách.

Súhlas

Ako získame váš súhlas?

Keď nám poskytnete osobné informácie na dokončenie transakcie, overenie svojej kreditnej karty, zadanie objednávky, zabezpečenie dodávky alebo vrátenie nákupu, potvrdzujete, že súhlasíte s ich zhromažďovaním a použitím iba z tohto konkrétneho dôvodu.

Ak požiadame o vaše osobné informácie zo sekundárneho dôvodu, napríklad z marketingu, požiadame vás priamo o váš výslovný súhlas alebo vám poskytneme príležitosť povedať nie.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?

Ak po prihlásení zmeníte názor, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás mohli kontaktovať, aby sme mohli naďalej zhromažďovať, používať alebo zverejňovať vaše informácie, a to kedykoľvek kontaktovaním nás na moonlou.info@gmail.com

Zverejnenie vašich údajov

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak porušujete naše podmienky poskytovania služby.

Platba

Ak si pre dokončenie nákupu zvolíte bránu s priamymi platbami, služba Shopify uloží údaje o vašej kreditnej karte. Je šifrovaná prostredníctvom štandardu zabezpečenia údajov platobných kariet (PCI-DSS). Údaje o vašich nákupných transakciách sa ukladajú iba dovtedy, kým je to potrebné na dokončenie vašej nákupnej transakcie. Po dokončení sa vaše informácie o nákupných transakciách odstránia.

Všetky brány priamych platieb dodržiavajú štandardy stanovené organizáciou PCI-DSS, ktoré riadi Rada bezpečnostných štandardov PCI, čo je spoločné úsilie značiek kreditných kariet ako Visa, MasterCard, American Express a Discover.

Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné zaobchádzanie s informáciami o kreditnej karte v našom obchode a jeho poskytovateľoch služieb.

Služby tretích strán

Všeobecne platí, že poskytovatelia tretích strán, ktorí používame, zhromažďujú, používajú a zverejňujú vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby im umožnili poskytovať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, napríklad platobné brány a ďalší spracovatelia platobných transakcií, však majú vlastné zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s informáciami, ktoré im musíme poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom.

V prípade týchto poskytovateľov vám odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili spôsob, akým títo poskytovatelia budú s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať.

Nezabudnite predovšetkým, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať v zariadeniach alebo mať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa teda rozhodnete pre transakciu, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, môžu sa na vaše informácie vzťahovať zákony jurisdikcie, v ktorej sa poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú.

Keď opustíte web nášho obchodu alebo budete presmerovaný na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov ani zmluvné podmienky nášho webu.

Zabezpečenie

Aby sme chránili vaše osobné informácie, prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy odvetvia, aby sme zaistili, že sa neprimerane nestratia, nezneužijú, nepristúpi sa k nim, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia.

Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, tieto informácie sa zašifrujú pomocou technológie bezpečnej vrstvy soketu (SSL) a uložia sa so šifrovaním AES-256. Aj keď žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické úložisko nie je stopercentne bezpečný, riadime sa všetkými požiadavkami PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne akceptované priemyselné štandardy.

Vek súhlasu

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste vo svojom štáte alebo provincii bydliska aspoň vo veku plnoletosti, alebo že ste vo vašom štáte alebo v provincii pobytu plnoletý a že ste nám dali súhlas s povolením ktorejkoľvek z vašich maloletých závislých osôb, aby mohli používať túto stránku.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich často kontrolujte.

Otázky a kontaktné informácie

Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné informácie, ktoré o vás máme, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho získať ďalšie informácie, kontaktujte nás na moonlou.info@gmail.com