Terms & Conditions

This website – www.moonlou.com – is operated by Lujza Púchyová – IČO 50808711, Address (billing and mailing): Jakubská cesta 4686/40, 97401 Banská Bystrica. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to Lujza Púchyová and the moonlou.com team. Moonlou offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/or purchasing something from us, you are engaging in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms”, “Terms”), including these additional terms and policies set forth herein and/ or available via hyperlink. These Terms and Conditions apply to all users of this website, including, but not limited to, users who are browsers, vendors, customers, merchants and/or content contributors.

Please read these Terms and Conditions carefully before using or accessing our website. By accessing or using any part of the Site, you agree to be bound by these terms and conditions. If you do not agree to all the terms and conditions of this Agreement, you will not be able to access the Website or use any of the Services. If these Terms and Conditions are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms and Conditions.

Any new features or tools that are added to the current store are also subject to the Terms and Conditions. You can view the latest version of the Terms and Conditions at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms and Conditions by posting updates and/or changes on our website. It is your responsibility to check this page regularly for changes. Your continued use of or access to the Website after any changes are posted constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted by Shopify Inc. They provide us with an online e-commerce platform that allows us to sell our products and services.

General conditions

We reserve the right to refuse service at any time for any reason.

You understand that your content (other than credit card information) may be transmitted unencrypted and requires (a) transmissions over various networks; and (b) changes in compliance with and adaptation to the technical requirements of interconnection networks or facilities. Credit card information is always encrypted during transmission over networks.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any part of the Service, use of the Service or access to the Service or any contact on the website through which the Service is provided, without the express written consent of Google.

The headings used in this agreement are for clarity only and will not limit or otherwise affect these terms.

Accuracy, completeness and timeliness of information

We are not responsible for the fact that the information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is for general information only and should not be used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, complete or more current sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.

This page may contain some older information. Older information may not be current and is provided for information only. We reserve the right to change the content of these pages at any time, but we have no obligation to update any information on our pages. You agree that you are responsible for monitoring changes to our site.

Modifications of services and prices

Prices for our products are subject to change without prior notice.

We reserve the right to change or discontinue the Service (or any part or content thereof) at any time without prior notice.

We shall not be liable to you or any third party for any changes, price changes, suspension or discontinuance of the Service.

Products or Services (if applicable)

Certain products or services may be available exclusively online through this website.

Order cancellation

Túto webovú stránku – www.moonlou.com – prevádzkuje Lujza Púchyová – IČO 50808711, Adresa (fakturačná aj poštová): Jakubská cesta 4686/40, 97401 Banská Bystrica. Na celom webe sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na Lujzu Púchyovú a tím moonlou.com. Moonlou ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky pre vás, používateľa, pod podmienkou vášho súhlasu so všetkými tu uvedenými podmienkami, zásadami a upozorneniami.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Návštevou našej stránky a / alebo nákupom niečoho od nás sa angažujete v našej „službe“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („zmluvné podmienky“, „zmluvné podmienky“) vrátane týchto ďalších zmluvných podmienok a zásad tu uvedených a / alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov tohto webu vrátane, okrem iného, ​​používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Pred použitím alebo vstupom do nášho webu si pozorne prečítajte tieto Zmluvné podmienky. Vstupom alebo použitím akejkoľvek časti stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto dohody, nebudete mať prístup na webovú stránku ani môcť využívať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, akceptácia sa výslovne obmedzuje na tieto Zmluvné podmienky.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridávajú do aktuálneho obchodu, sa taktiež vzťahujú Zmluvné podmienky. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prezrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a / alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Náš obchod je hostiteľom spoločnosti Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodovania online, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Všeobecné podmienky

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu z akéhokoľvek dôvodu.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Rozumiete, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nešifrovaný a vyžaduje (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny v zhode a prispôsobení sa technickým požiadavkám spojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Súhlasíte, že bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Google nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené iba z dôvodu prehľadnosti a nebudú tieto podmienky obmedzovať ani inak ovplyvňovať.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Nie sme zodpovední za to, že informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke slúži iba na všeobecné informácie a nemal by byť použitý ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Táto stránka môže obsahovať určité staršie informácie. Staršie informácie nemusia byť aktuálne a poskytujú sa iba pre informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto stránok, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že zodpovedáte za sledovanie zmien na našej stránke. 

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Úpravy služieb a cien

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Ceny za naše výrobky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť službu (alebo jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zmeny, zmeny cien, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania služby.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Produkty alebo služby (ak je to na ne aplikovateľné)

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom tejto webovej stránky. 

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Storno objednávky

If you wish to cancel your order, which has not yet been completed, please contact us as soon as possible by email, phone or social media. networks. If your order has already been paid, we will send the money to the account from which you paid within 14 days at the latest. We reserve the right to cancel your order for goods if we are unable to deliver them to you because they are sold out. You can only order goods that are in stock or in the form of pre-sale. We will inform you immediately by e-mail or telephone about the cancellation of the order. Your money will be refunded within 10 working days, or you can choose another product that is currently in stock / on pre-sale. We reserve the right, but have no obligation, to restrict the sale of our products or services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the amount of any products or services we offer. All product descriptions or product prices are subject to change at any time without notice and at our sole discretion. We reserve the right to stop selling any product at any time. Any offer of any product or service made on this site is void if prohibited. We do not warrant that the quality of products, services, information or other material purchased or obtained by you will meet your expectations or that any errors in the Service will be corrected.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedzovať predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografický región alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy výrobkov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia. 

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zastaviť predaj akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby vyrobená na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Nezaručujeme, že kvalita produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste kúpili alebo získali, splní vaše očakávania alebo že všetky chyby v službe budú opravené.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Presnosť fakturácie a informácií o účte

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa nášho vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpené na osobu, na domácnosť alebo na objednávku. Medzi tieto obmedzenia môžu patriť objednávky zadané rovnakým účtom zákazníka alebo pod ním, rovnaká kreditná karta alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a / alebo dodaciu adresu. V prípade, že zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutého v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho jediného úsudku javia byť podané predajcami, predajcami alebo distribútormi.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Zaväzujete sa, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou svojho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Viac podrobností nájdete v našich Pravidlách vrátenia tovaru.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Voliteľné nástroje

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme ani nemáme kontrolu ani vstup.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takým nástrojom „ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez súhlasu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ktorá by vyplývala z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s nimi súvisí.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom tejto stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa ubezpečiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých tieto nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ (poskytovatelia) tretej strany, a schvaľujete ich.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

V budúcnosti môžeme tiež prostredníctvom webovej stránky ponúkať nové služby a / alebo funkcie (vrátane vydávania nových nástrojov a zdrojov). Na tieto nové funkcie a / alebo služby sa tiež vzťahujú tieto Podmienky poskytovania služby.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Komentáre používateľov, spätná väzba a ďalšie príspevky

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás, pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej len „komentáre“), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek, bez obmedzenia, upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať na akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám postúpite. Sme a nie sme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek pripomienok; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Môžeme, ale nemáme povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý určíme podľa vlastného uváženia, ktorý je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo podmienky tejto služby.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály ani obsahovať počítačový vírus alebo iný malware, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Ste výhradne zodpovední za akékoľvek pripomienky a ich presnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek komentáre, ktoré pošlete vy alebo akákoľvek tretia strana.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Osobné informácie

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Vaše zadanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Prezrite si naše Zásady ochrany osobných údajov.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Chyby, nepresnosti a opomenutia

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Na našich stránkach alebo v tejto službe sa môžu občas vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, stanovovania cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za prepravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na ktorejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke vrátane informácií o cenách, okrem iných, okrem zákonných požiadaviek. V Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke by sa nemal uvádzať žiadny konkrétny dátum aktualizácie ani obnovenia, ktorý by naznačoval, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Zakázané použitia

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať web alebo jeho obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požadovať od ostatných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych konaniach; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnicity, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných; (i) na spamovanie, phish, pharm, pretext, spider, crawl, alebo scrape; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia akýchkoľvek zakázaných použití.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Zrieknutie sa záruk; obmedzenia zodpovednosti

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude nepretržité, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré sa dajú získať pri používaní služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Súhlasíte s tým, že občas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo ju zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše použitie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie sú výslovne uvedené nami) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladané, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušovania.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

V žiadnom prípade nebudú turbany, šatky a čelenky moonlou, naši riaditelia, dôstojníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenia, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, okrem iného, ​​ušlého zisku, ušlého zisku, straty, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akejkoľvek podobnej škody, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), striktnej zodpovednosti alebo inak vyplývajúcej z vaše použitie ktorejkoľvek zo služieb alebo akýchkoľvek výrobkov získaných prostredníctvom tejto služby alebo akékoľvek iné tvrdenie, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týka vášho používania služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akákoľvek strata alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, ak je táto skutočnosť známa ako možná. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Obmedzenia

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto dohody na všetky účely.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ nie ste vy alebo my obmedzení. Tieto Podmienky služby môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že už nechcete používať naše služby alebo keď prestanete používať naše stránky.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Ak podľa nášho jediného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali niektorú z podmienok alebo ustanovení týchto Podmienok poskytovania služieb, môžeme túto dohodu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete zodpovední za všetky splatné sumy do a vrátane dátumu ukončenia; a / alebo podľa toho vám môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo ktorejkoľvek ich časti).

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Celá dohoda

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Neschopnosť uplatnenia alebo vymáhania ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok služby nepredstavuje zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia.

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Tieto Podmienky služby a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. , či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane, okrem iného, ​​všetkých predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Žiadne nejasnosti vo výklade týchto podmienok služby sa nebudú vykladať proti navrhovateľovi

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Zmeny zmluvných podmienok

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok môžete kedykoľvek skontrolovať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej stránke alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Alternatívne riešenie sporov

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať: meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie Predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha, dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho moonlou.com a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárska Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Accuracy of billing and account information

We reserve the right to refuse any order you place with us. At our sole discretion, we may limit or cancel the quantity purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, same credit card, or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we change or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the email and/or billing address/phone number provided at the time the order was placed. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by resellers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Please see our Returns Policy for more details.

Kontaktné informácie

Optional tools

We may provide you with access to third-party tools that we do not monitor or have control or input into.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools “as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without consent. We have no liability arising out of or in connection with your use of optional third-party tools.

Any use of optional tools offered through this site is solely at your own risk and discretion, and you should ensure that you are familiar with and agree to the terms and conditions under which such tools are provided by the applicable third party provider(s).

We may also offer new services and/or features through the Website in the future (including releasing new tools and resources). These Terms of Service also apply to these new features and/or services.

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by nám mali byť zaslané na adresu moonlou.info@gmail.com.

User comments, feedback and other contributions

If you send certain specific submissions at our request (such as contest entries) or without our request, you send creative ideas, suggestions, proposals, plans or other materials, whether online, by email, by post or otherwise (“Comments”). , you agree that we may at any time, without limitation, modify, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments you submit to us. We are and are not obligated to (1) maintain the confidentiality of any Comments; (2) pay compensation for any comments; or (3) respond to any comments.

We may, but have no obligation to, monitor, edit, or remove content that we determine, in our sole discretion, that is unlawful, abusive, threatening, abusive, defamatory, pornographic, obscene, or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or the Terms of Service.

You agree that your comments will not violate any right of any third party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain offensive or otherwise illegal, abusive or obscene material or contain a computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false email address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third parties as to the origin of any Comments. You are solely responsible for any comments and their accuracy. We are not responsible and assume no liability for any comments posted by you or any third party.

Personal information

Your entry of personal data through the store is governed by our privacy policy. View our Privacy Policy.

Errors, inaccuracies and omissions

From time to time, there may be information on our Site or this Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions, which may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, shipping times, and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions and to change or update information or cancel orders if any information on the Service or on any related website is inaccurate at any time without notice (even after an order has been submitted).

We undertake no obligation to update, change or clarify information on the Service or any related website, including, but not limited to, pricing information, except as required by law. There should be no specific update or renewal date on the Service or on any related website to indicate that any information on the Service or on any related website has been changed or updated.

Prohibited uses

In addition to the other prohibitions set forth in the Terms and Conditions, you are prohibited from using the Website or its content: (a) for any illegal purpose; b) solicit others to act or participate in any illegal activities; (c) violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws or local ordinances; (d) violate or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; e) harass, abuse, insult, harm, defame, defame, disparage, intimidate or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin or disability; f) submit false or misleading information; (g) upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that affects the functionality or operation of the Service or any related website, other websites or the Internet; h) collect or track personal data of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; j) for any obscene or immoral purpose; or (k) interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any Prohibited Uses.

Disclaimer of Warranties; limitations of liability

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our Service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not guarantee that the results that may be obtained from the use of the Service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the Service indefinitely or cancel it without prior notice.

You expressly agree that your use or inability to use the Service is at your sole risk. The Service and all products and services made available to you through the Service are (unless expressly stated by us) provided “as is” and “as available” for your use, without any representation, warranty or condition of any kind; whether express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title and non-infringement.

In no event shall moonlou turbans, scarves and headbands, our directors, officers, employees, affiliates, agents, suppliers, interns, service providers or licensors be liable for any injuries, losses, claims or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation, lost profits, lost profits, loss, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether in contract, tort (including negligence), strict liability, or otherwise arising out of your use of any of the Services or any products obtained through the Service or any other claim relating in any way to your use of the Service or any Product, including but not limited to any errors or omissions in any Content or any loss or damage of any kind , which arose as a result of using the service or any content (or product) posted, transmitted or otherwise made available through the Service, even if known to be possible. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions our liability is limited to the maximum extent permitted by law.

Restrictions

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive termination of this Agreement for all purposes.

These Terms and Conditions are effective unless you or we are restricted. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services or when you stop using our Site.

If, in our sole judgment, you fail to comply, or we suspect that you have failed to comply with any of the terms or provisions of these Terms of Service, we may terminate this Agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or may deny you access to our Services (or any part thereof) accordingly.

The whole deal

The failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

These Terms of Service and any policies or operating rules posted on this site or in connection with the Service constitute the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, notices and proposals. , whether oral or written, between you and us (including, without limitation, any prior versions of the Terms).

Any ambiguity in the interpretation of these Terms of Service will not be construed against the applicant

Changes to the terms and conditions

You can check the latest version of the Terms and Conditions at any time on this page. We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms and Conditions by posting updates and changes on our website. It is your responsibility to check our website regularly for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

Alternative dispute resolution

In the event that the Buyer is not satisfied with the manner in which the Seller handled his claim or believes that the Seller has violated his rights, the Buyer has the right to contact the Seller with a request for correction. If the seller responds negatively to the Buyer’s request according to the previous sentence or does not respond to such a request within 30 days from the date of its sending by the Buyer, the Buyer has the right to submit a proposal to initiate an alternative dispute resolution pursuant to the provisions of § 12 of Act No. 391/2015 Coll. on the alternative resolution of consumer disputes and on the amendment of certain laws (hereinafter referred to as the “Act on the Alternative Resolution of Consumer Disputes”). The competent entity for the alternative resolution of consumer disputes with the Seller is (i) the Slovak Trade Inspection, which can be contacted for the stated purpose at the address SOI Central Inspectorate, Central Inspectorate, Department for International Relations and Alternative Resolution of Consumer Disputes, Bajkalská 21/A, p. Mr. 29, 827 99 Bratislava 27 or electronically at ars@soi.sk or adr@soi.sk or (ii) another relevant authorized legal entity registered in the list of alternative dispute resolution entities maintained by the Ministry of Economy of the Slovak Republic (the list of authorized entities is available on https ://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), while the Buyer has the right to choose which of the alternative dispute resolution entities will be reversed. This does not affect the possibility of going to court. The buyer can use the online dispute resolution platform available on the website http://ec.europa.eu/consumers/odr/ to submit a proposal for an alternative resolution of his consumer dispute. Pursuant to § 12 paragraph 3 of the Act on Alternative Resolution of Consumer Disputes, the Buyer’s proposal to initiate an alternative dispute resolution must contain: the consumer’s first and last name, address for delivery, electronic address and telephone contact, if he has them, the exact designation of the Seller, a complete and understandable description of the decisive facts, indication of what the Buyer as a consumer is demanding, the date when the Buyer as a consumer turned to the Seller with a request for correction and information that the attempt to resolve the dispute directly with the Seller was fruitless, a statement that the same proposal was not sent in the matter to another subject of alternative dispute resolution, the matter has not been decided by a court or an arbitration court, an agreement on mediation has not been concluded in the matter, nor has alternative dispute resolution been concluded in the matter in accordance with § 20 par. 1 letter a) to e) of the Act on alternative resolution of consumer disputes. The proposal can be submitted in paper form, in electronic form or orally in the minutes. To submit a proposal, the Buyer can use the form, the sample of which is available to the Buyer for download on the Seller’s website moonlou.com and which is also available on the website of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela /alternatively-solution-of-consumer-disputes-1/alternatively-solution-of-consumer-disputes) and each subject of alternative dispute resolution. The Buyer shall attach to the proposal documents related to the subject of the dispute, which prove the facts stated in the proposal.

Contact Information

Questions regarding the Terms and Conditions should be sent to us at info@moonlou.com.